Namnlös_design.png

Doulatjänster

Skapa de bästa förutsättningarna för din förlossning!

Ordet doula härstammar från grekiskan och betyder fritt översatt "kvinna som ger omvårdnad". Doulan har erfarenhet av förlossningar och är tränad i att ge stöd och rådgivning till kvinnan och partnern under graviditeten, förlossningen och den första tiden efter förlossning. 

Att ha med en doula på förlossningen har visat sig ha många positiva effekter, bland annat kortare förlossning, minskar risk fr kejsarsnitt, värkstimulerande dropp, minskar risk för postpartumblödning och framförallt en positivare förlossningsupplevelse. Att ha stöd av en doula efter förlossningen kan även ge en bättre amningserfarenhet, starkare anknytning och mindre risk för postpartum depression. 

Mer information om vad det innebär att ha en doula hittar du här. 

 

GRAVIDDOULA

- stöd under graviditeten & första tiden med barnet

Charlotta är legitimerad sjuksköterska, doula, yogalärare och grundare av Holistic Mama i Malmö. Hon har även arbetat på förlossningen i Malmö.


Charlotta ger gravida och partners möjlighet att få:

 • Lugn och trygghet under graviditeten

 • En positiv förlossningsupplevelse

 • Bearbetning av rädslor och oro inför förlossningen

 • Personligt anpassat stöd utefter era behov

 • Konkreta verktyg inför förlossningen

 • Verktyg för hur partnern/stödpersonen kan vara delaktig och stödja

 • Stöd efter förlossningen med hembesök

 • Stöd med amningen

I Charlottas doulauppdrag ingår:

 • 2 träffar á 1,5-2 h innan förlossningen där vi tillsammans utformar innehållet utefter era behov

 • 1 träff á 1,5-2 h efter förlossningen där ni får möjlighet att bearbeta förlossningen och få den rådgivning eller stöd ni behöver

 • Telefonsupport, även under förlossningen

 • Förlossningsförberedande workshop Birth Journey för den gravida

Detta upplägg passar dig/er som vill ha individuell rådgivning och stöd, men som gärna upplever förlossningen utan en doula närvarande.

Vi träffas alltid först på ett kostnadsfritt samtal á cirka 30 min.

Kostnad: 4 500 kr

FÖRLOSSNINGSDOULA

- stöd under graviditeten, under förlossningen och första tiden med barnet.

Charlotta är legitimerad sjuksköterska, doula, yogalärare och grundare av Holistic Mama i Malmö. Hon har även arbetat på förlossningen i Malmö.

Charlotta ger gravida och partners möjlighet att få:

 • Lugn och trygghet under graviditeten

 • En positiv förlossningsupplevelse

 • Bearbetning av rädslor och oro inför förlossningen

 • Personligt anpassat stöd utefter era behov

 • Konkreta verktyg inför förlossningen

 • Verktyg för hur partnern/stödpersonen kan vara delaktig och stödja

 • Kontinuerligt stöd under förlossningen, anpassat efter era behov och önskemål

 • Stöd efter förlossningen med hembesök

 • Stöd med amningen

I Charlottas doulauppdrag ingår:

 • 2 träffar á 1,5-2 h innan förlossningen där vi tillsammans utformar innehållet utefter era behov

 • 1 träff á 1,5-2 h efter förlossningen där ni får möjlighet att bearbeta förlossningen och få den rådgivning eller stöd ni behöver

 • Jour 2 veckor innan BF tills barnet är fött

 • Kontinuerligt stöd under förlossningen

 • Telefonsupport under hela uppdraget

 • Förlossningsförberedande workshop Birth Journey för den gravida

Vi träffas alltid först på ett kostnadsfritt samtal á cirka 30 min.

Kostnad: 10 000 kr

POSTPARTUM DOULA

- stöd efter förlossningen under första tiden med barnet

Charlotta är legitimerad sjuksköterska, doula, yogalärare, mamma och grundare av Holistic Mama i Malmö. Hon har även arbetat på förlossningen i Malmö.


Charlotta ger gravida och partners möjlighet att få:

 • Lugn och trygghet under första tiden med barnet

 • En positiv postpartum period

 • Bearbetning av förlossningen

 • Personligt anpassat stöd utefter era behov

 • Mjuk massage i tryggheten av ert hem

 • Stöd med amningen

 • Hjälp med mjuka yogaövningar

I Charlottas doulauppdrag ingår:

 • Hembesök 1,5 - 2 timmar per gång utefter era behov

 • Telefonsupport

Detta upplägg passar dig/er som vill ha individuell rådgivning och stöd efter förlossningen.

Möjlighet att sätta ihop en plan utefter era behov, exempelvis dagligt besök under en veckas tid eller besök 2 gånger per vecka under 4 veckors tid och dylikt. 

Kostnad: 750 kr/gång

PRIVATSESSIONER & SAMTAL

- anpassat efter dina behov

Här finns möjlighet för dig att få en privat session med yoga, avslappning och samtal - helt utformat efter dina behov. Du kan komma själv som gravid, med din partner eller med ditt nyfödda barn. Denna tjänst finns även tillgänglig som hembesök. 

Jag erbjuder bland annat:

- Förlossningsförberedande kurs för dig och din partner/stödperson

- Gravidyoga

- Yoga efter förlossningen

- Förlossningsförberedande samtal

Varmt välkommen att kontakta mig för mer information och kostnadsförslag. 

DOULA SERVICES IN ENGLISH

- support during pregnancy, birth & postpartum

Charlotta is a registered nurse, doula, mother, yoga teacher & founder of Holistic Mama Yoga. She has also worked at the labor & delivery ward in Malmö. 


Charlotta offers mothers & partners a chance to get:

 • Support & comfort during your pregnancy

 • A positive birth experience 

 • Processing of fears and worries regarding birth

 • Personalized support based on your needs

 • Mind-body tools to support you during birth

 • Tools on how your partner/support person can support you during birth

 • Support after birth in the comfort of your home

 • Support with breastfeeding

The doulapackage includes:

 • 2 sessions á 1,5-2 hrs were we meet and go through your needs and wishes for birth. Information and practical exercises are based on your needs. 

 • 1 session á 1,5-2 hrs after birth, were you'll have the opportunism to process the birth, and get the support you need for postpartum. 

 • Phonesupport when needed

 • Birth preparation workshop "Birth Journey"

Pricing: 4500 SEK

If you need additional support for the birth aswell, it's possible to book a Birthdoula-package with includes all above plus the following:

 • Around the clock "on-call" 2 weeks before estimated due date until baby is born.

 • Continuous support during the birth, based on your needs and wishes.

Pricing: 10 000 SEK

We always meet one time first to see if we are a match and you'll have the opportunity to ask the questions you need to make a decision. No strings attached :) 

POSTPARTUM SERVIES

- We meet in the comfort of your home, and each session is based on your needs at the moment. Example: support with breastfeeding, soft massage, food delivery etc.

Pricing: 750 SEK for 1,5-2 hrs

 

H O L I S T I C   M A M A

Prenumerationsformulär

Davidshallsgatan 11, 211 45 Malmö, Sverige

©2019 by Holistic Woman AB