H O L I S T I C   M A M A

Davidshallsgatan 11, 211 45 Malmö, Sverige

©2019 by Holistic Woman AB

Self-Healing Circle

Måndagar 19.30-21
Kursstart: 25/11
4 veckor
Investering: 740 kr

Varje människa innehar kraft och förmåga att aktivera självläkning. I dagens samhälle kan dock det konstanta bruset överrösta denna inre visdom och vi kan behöva påminnas om alla de redskap vi har. Självläkningsmetoderna vi använder oss av i denna kurs kan användas både i förebyggande syfte eller för att lindra symptom du redan har – vare sig de är på ett fysiskt, mentalt, känslomässigt eller själsligt plan.

Varje kurstillfälle fokuserar på en särskild aspekt och metod för att främja och katalysera självläkning utifrån ditt behovsområde. Vi inleder varje klass med en intoning följt av en delning, och avrundar alltid med en guidad meditation eller visualiseringsövning. Innehållet däremellan varierar från gång till gång.


Första klassen fokuserar på närvaro (mentala blockeringar). 

Andra klassen fokuserar på pranayama (känslomässiga blockeringar).

Tredje klassen fokuserar på vatten som healingmetod (själsliga blockeringar).

Fjärde klassen fokuserar på myo fascia release (fysiska blockeringar).


När:

Vi träffas vid fyra tillfällen, måndagar kl 19.30-21.00, med start 25 november.


Kursen leds av Gabriella Blomqvist


OM GABRIELLA:

Jag hittade yogan för över 16 år sedan och har sedan dess utforskat och studerat olika grenar av yoga och även haft stort fokus på yogafilosofi. Jag har undervisat yoga på deltid sedan tio år tillbaka med fokus på yoga som terapi. De senaste tio åren har jag bott i flertalet länder, från Frankrike och Italien i Europa till Ghana, Tanzania och Kenya på den Afrikanska kontinenten. I mina möten med dessa kulturer har jag växt och utvecklats i min roll som healer då jag fått möjlighet att komma riktigt nära mitt innersta jag i utmanande situationer. Min stora passion i livet är att förse mina medmänniskor med fördjupade insikter om allt det goda livet har att erbjuda – en väg som kan se olika ut men med det gemensamma målet av att uppleva en total förening med allt levande.